Referencie

Vzdelávacie aktivity, ktoré viedol lng. Peter Sámel napomohli zvýšiť komunikačnú úroveň s klientami, sebavedomie pracovníkov pri riešení konfliktných situácií a zefektívniť prácu správcov pri ich výkone.

Eva Tóthová
Váš správca spol. s r.o.

 

lng. Peter Sámel svojim trpezlivým a dôsledným postupom dosiahol, žepredmetné spory boli vo váčšine prípadov úspešne vyriešené mimosúdne a to k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Ing. Martin Mičieta
KVlP s.r.o.

 

Pre koučing som sa rozhodla spočiatku zo zvedavosti, nakoľko pracujem v oblasti vzdelávania. Zaujal ma spôsob sebapoznávania a možnosti, ktoré sa následne s ním otvárajú. Počiatočná bezmocnosť sa postupne vytráca a človek pod vedením kouča nachádza nielen vlastné rozhodnutia, ale i spôsob ako ich zrealizovať. Aj keď mnohé sedenia boli náročné, nakoľko sme pracovali s osobnými hodnotami, emóciami, s vlastnou identitou, som za ne vďačná.

Atmosféra bola vždy priateľská, prístup profesionálny, tolerantný a podporujúci.

Odporučila by som každému, kto sa chce posunúť v osobnom rozvoji, kto hľadá svoj potenciál, v mojom prípade osobnú slobodu a pocit vnútorného šťastia. Treba vyskúšať, nakoľko pri koučingu človek objaví vždy niečo, čo vopred nečakal a neplánoval. A to je dobrodružstvo, a to je na tom  krásne.

Vďaka. 

PhDr. Eva Dráfiová
výchovná poradkyňa, učiteľka