Aké služby poskytujem ako kouč?

 1. Osobné koučovanie
 2. Exekutívne koučovanie
 3. Tímové koučovanie

Čo je koučovanie podľa Results Coaching Systems?

Uľahčovanie pozitívnej zmeny zlepšovaním myslenia.

Čo je cieľom koučovania podľa Results Coaching Systems?

Zameriava sa na napomáhanie vzniku novej myšlienky (nápadu), na to, aby klient k záverom prišiel sám, a to čo najefektívnejším spôsobom.

Aké výhody môžeme získať koučovaním?

 1. Nové perspektívy k osobným výzvam.
 2. Vyššiu efektivitu v medziľudských vzťahoch.
 3. Zlepšenie rozhodovacích schopnosti.
 4. Zvýšenie sebadôvery a celkovej istoty.
 5. Zvýšenie vlastnej produktivity.
 6. Zvýšenie spokojnosti s životom a prácou.
 7. Maximalizovať potenciál doposiaľ nevyužívaných vlastných zdrojov:
  • Vyššia pracovná výkonnosť.
  • Lepší Business Managment.
  • Lepší Time Managment.
  • Lepšia tímova spolupráca.
 8. Dosahovanie vlastných cieľov.

Aké sú prínosy koučovaním?

 1. Klient objavuje, rozvíja a posiluje svoj vlastný potenciál.
 2. Získava väčšiu dôveru vo svoje sily.
 3. Získava väčšiu istotu vo svojich rozhodnutiach.
 4. Preberá zodpovednosť za svoj život.
 5. Vedomí rozvoj a smerovanie.
 6. Vedie k vysokej profesnej výkonosti.
 7. Vedie k väčšej radosti a spokojnosti zo života.
 8. Myšlienky pretavuje v skutočné činy a pomocou akčných krokov dosahuje reálne zmeny a nové návyky.

Moje koučovanie je v zásade vedené podľa princípov RCS (Results Coaching Systems) a taktiež podľa pravidiel uvedených v Etickom kódexe ICF (International Coach Federation). Prečítajte si ho TU.

RCS prístup vychádza zo súčasnej neurovedy, ktorá je obklopená teóriou systémov, teóriou zmeny, teóriou učenia a pozitívnou psychológiou.

Čo je koučovanie podľa RCS?

Definícia koučovania podľa RCS je špecifická a to: „Uľahčovanie pozitívnej zmeny zlepšovaním myslenia“.

Táto definícia počíta s myšlienkou porozumenia fungovania mozgu tak, aby sa zlepšilo myslenie vlastné a aj iných ľudí. Úlohou kouča je pomôcť ľuďom lepšie myslieť, nie im hovoriť čo majú robiť. Kouč je tu na to, aby napomáhal a umožňoval klientovi zamerať sa na určitý typ zmeny, ktorá je zameraná pozitívne a nie na zmenu, ktorá je zameraná na nedostatok.

Koučovanie podľa RCS má svoje špecifiká a je vedené dvoma spôsobmi: ako formálne koučovanie (koučovacie záväzky) alebo neformálne koučovanie (každodenné koučovacie rozhovory).

Formálne koučovanie je profesionálna spolupráca, ktorá pomáha ľuďom prekonať rozdiel medzi tým, kde sú a tým, kde by chceli byť vo svojich osobných alebo profesionálnych životoch. Je zamerané na výsledok a pracuje sa s jednotlivcom. Formálne koučovanie trvá jednu hodinu a tvorí sériu dvanástich sedení. Koučovanie sa zaoberá osobnými a pracovnými témami a to holistickým spôsobom pričom berie do úvahy celého jedinca.

Neformálne koučovanie zahŕňa špecifický prístup k rozhovoru. Zameriava sa a napomáha vzniku novej myšlienky (nápadu) na to, aby koučovaný prišiel k záverom sám a to čo najefektívnejším spôsobom. Hovoríme „o najkratšej možnej vzdialenosti medzi bodom A a B“ a máme tým na mysli, že kouč sa snaží čo najefektívnejším spôsobom dostať z bodu , keď niekomu chce pomôcť ( bod A), do bodu, kedy koučovaný dostal nápad (novú myšlienku),  ktorý vyvára zmenu (bod B). Týmto koučovaním môžeme koučovať jednotlivcov aj tímy. 

Results koučovanie obsahuje päť princípov, ktoré fungujú spolu a sú súčasťou  formálneho a aj neformálneho koučovania. Sú to: 1. Nezávislé učenie, 2. Zameranie na riešenie, 3. Náročnosť, 4. Pozitívna spätná väzba a 5. Štruktúra.

Dôsledná aplikácia vyššie uvedených spôsobov koučovania spolu s piatimi princípmi Results vytvárajú predpoklad na úspešné nastúpenie na cestu zmien a splnenia si svojich cieľov.

Objednávka na koučovanie

  Cenník

  Neformálne koučovanie
  Ukážkové sedenie (20min) 0,00 € za sedenie
  Osobné koučovanie (60 min) 70,00 € za sedenie
  Exekutívne koučovanie (60 min) 120,00 € za sedenie
  Tímové koučovanie (trvanie dohodou) cena dohodou
  FORMÁLNE KOUČOVANIE
  Ukážkové sedenie (45 min) 0,00 € za sedenie
  Osobné koučovanie (12 x 60 min) 12 x 70,00 € za sedenia
  Exekutívne koučovanie (12 x 60 min) 12 x 120,00 € za sedenia alebo dohodou
  Tímové koučovanie (trvanie dohodou) cena dohodou

  Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu koučovacieho sedenia.

  Cenu je možné stanoviť  aj dohodou  zúčastnených strán. Akceptácia návrhu odmeny kouča  má nastať zásadne v písomnej forme – dohodou.

  Kouč nie je platca DPH.

  Cenník je platný pre kouča Ing. Peter Sámel

  Referencie

  „Mám za sebou množstvo odborných školení, či už manažérskych alebo osobnostných.

  Koučovanie podľa Results Coaching Systems je však iné. Šťastnou náhodou som absolvoval ukážkové sedenie u pána Sámela a bolo rozhodnuté. Prístup kauča je profesionálny a každé sedenie viedol s veľkým nasadením.

  Odporúčam každému, kto chce chytiť opraty do vlastných rúk, ale ešte nepozná cestu ani cieľ. Mne kaučing pod taktovkou pána Samela pomohol pri dôležitej kariérnej zmene.“

  Ďakujem. 

  Ing. Martin Karbovanec
  vedúci vydavateľstva

   

  Pre koučing som sa rozhodla spočiatku zo zvedavosti, nakoľko pracujem v oblasti vzdelávania. Zaujal ma spôsob sebapoznávania a možnosti, ktoré sa následne s ním otvárajú. Počiatočná bezmocnosť sa postupne vytráca a človek pod vedením kouča nachádza nielen vlastné rozhodnutia, ale i spôsob ako ich zrealizovať. Aj keď mnohé sedenia boli náročné, nakoľko sme pracovali s osobnými hodnotami, emóciami, s vlastnou identitou, som za ne vďačná.

  Atmosféra bola vždy priateľská, prístup profesionálny, tolerantný a podporujúci.

  Odporučila by som každému, kto sa chce posunúť v osobnom rozvoji, kto hľadá svoj potenciál, v mojom prípade osobnú slobodu a pocit vnútorného šťastia. Treba vyskúšať, nakoľko pri koučingu človek objaví vždy niečo, čo vopred nečakal a neplánoval. A to je dobrodružstvo, a to je na tom  krásne.

  Vďaka. 

  PhDr. Eva Dráfiová
  výchovná poradkyňa, učiteľka